Trimennen

Het dobbelspel Trimennen vindt zijn oorsprong in Oostenrijk; via een vakantie te Vlieland kwam het spel in zijn originele vorm Nederland terecht. De oorspronkelijke naam is Three-man, maar omdat een afstammeling onder dezelfde naam bekend is geworden door vermelding in bierspelboekjes kreeg het spel zijn nieuwe, naar het Nederlands verbasterde naam: Trimennen. Onder deze naam mag het zich rekenen tot de spellen met zeer snelgroeiende aanhang, wat met name te danken is aan zijn veelzijdigheid.

Benodigdheden

Twee dobbelstenen, 4-8 spelers met evenveel glazen, bier, kotsbak (evt. een rond dienblad om in te werpen).

Doel

Het doel van elke speler is zolang mogelijk over te blijven. Spelers vallen af als zij kiezen te stoppen (pauzeren is niet toegestaan), flauwvallen of kotsen.

Regels

Er wordt met de klok mee gespeeld. Het aantal ogen van de dobbelstenen bepaalt wie er drinkt, en hoeveel. Strenge hand dient gehouden te worden bij naleving van de regels om verloedering en halfzachtheid te vermijden. Voor elke dobbel die naast de tafel wordt gegooid wordt de weper bestraft met een slok. Op incorrecte mededelingen over het aantal ogen van de worp staat tevens een slok, en zo verder.

De centrale persoon is de Trimen. Hij heeft de eindredactie in handen. Als iemand bijvoorbeeld wil pissen moet de Trimen dit toestaan. Als iemand wangedrag vertoond (niet opletten, te hard klinken, biermisbruik, et cetera) kan de Trimen die persoon uit het spel zetten. Ook in schorsingen van het spel heeft de Trimen het laatste woord. In de praktijk gaat dit natuurlijk lang niet zo officieel, maar deze rechten heeft de Trimen dus wel degelijk.

De Trimen drinkt een slok als er 3 wordt gegooid (d.i. 2&1 of een 3 op een van de dobbels). Als er 7 wordt gegooid drinkt de persoon aan de linkerhand van de Trimen een slok, en bij 11 drinkt de persoon aan de rechterhand van de Trimen een slok. Bij 9 wordt er geklonken en drinken alle spelers een slok.

Nuancering komt tot stand met de volgende toevoegingen aan de voorgaande basale regels : wordt er 4&2 gegooid plaatsen alle spelers zo snel mogelijk de rechterwijsvinger tegen de rechterneusvleugel. De laatste die dit doet drinkt een slok. Wordt er dubbel gegooid dient er een battle plaats te vinden. De werper van de dubbel wijst een medespeler aan die hij/zij wil battelen. De batteler gooit eerst, en vervolgens gooit de gebattelde.  Degene met de hoogste worp drinkt het aantal ogen in slokken zonder het glas van de lippen af te nemen.

Een nieuwe Trimen

In een nulde ronde wordt de Trimen als volgt bepaald: iedere speler gooit, en hij/zij die 3 of 2&1 heeft geworpen wordt de Trimen. Als meerdere spelers dit resultaat hebben wordt er door hun doorgespeeld tot dat er uiteindelijk een speler overblijft; deze wordt de Trimen. Gooit de Trimen tijdens het spel een 3 of 2&1 mag hij een nieuwe Trimen uitkiezen, behalve als het zijn/haar eerste ronde als Trimen is. Hierbij vindt het “Drinken op Welkom en Afscheid,” een ritueel waarbij eerst de oude Trimen het glas heft en “welkom” zegt tegen de nieuwe Trimen, die dit beantwoord met het woord “afscheid,” waarna beiden een slok nemen.

Verder

Regels stapelen zich op. Wordt er bijvoorbeeld 3&4 gegooid dan nemen de Trimen en de persoon links van de Trimen een slok. Wordt er 3&4 geworpen drinkt eerst de Trimen twee slokken en wordt er vervolgens gebatteld. Gooide de trimen zélf de dubbel dan geldt de eerste van zijn twee slokken als de Welkom en Afscheidsdronk, waarna de battle plaatsvindt.

Plaspauzes zijn natuurlijk toegestaan (officieel met goedvinden van de Trimen); voor deze speler houdt het spel even op. Tijdens zijn/haar afwezigheid wordt er indien nodig voor de speler ingevallen door de persoon aan zijn linkerhand.

Wees streng!. Vals voorzeggen en schijnbewegingen worden bestraft met een slok; dobbelsteen uit het nader te bepalen speelveld (tafel of dienblad) gooien resulteert in een slok per fout geworpen dobbel.

En zorg tot slot dat de tafel een beetje leeg en droog blijft; niet meer bier morsen dan dat er per ongeluk gebeurt. Aan het eind van de avond is het bier op en dat zou je wel willen dat je minder met bier had gesmeten…

Samenvatting

3 – Trimen een slok
4&2 – Rechterwijsvinger naar rechterneusvleugel, laatste een slok
7 – Persoon links van de Trimen een slok
9 – Allemaal klinken en een slok
11 – Persoon rechts van de Trimen een slok
Dubbel – Battle, battler gooit eerst, hoogste aantal ogen wordt slokken

Trimennen met z’n drieën

Het kan natuurlijk voorkomen dat je maar twee vrienden voorhanden hebt. Je hebt je uiterste best gedaan om nieuwe vrienden te maken door onbekenden uit te nodigen voor / te laten kennis maken met een potje Trimennen, maar er zijn gewoon geen echte kerels in de verre omtrek (je zal maar op de Veluwe zitten ofzo). Of jullie zijn met zijn drieën de enige resterende spelers omdat de rest is flauwgevallen of afgevoerd. Wel, de regels zijn nog steeds toepasbaar, al moet je wel bereid zijn (en dat ben je natuurlijk) om contant slokken te nemen. Dit gaat er hard aan toe… Niet voor mietjes!

Trimennen met één dobbelsteen

Kut! je hebt maar één dobbelsteen meegenomen (eikel), of er is er eentje van de zeilboot gevallen en naar de diepte van een Fries meer onderweg… Voor deze situatie is een alternatieve set regels ontwikkeld zodat je nog steeds fatsoenlijk kan Trimennen. De verschillende ogen op de dobbelsteen hebben allemaal een eigen actie.

1 – Battle
2 – 4&2
3 – Trimen
4 – Links
5 – Allemaal
6 – Rechts

Index

About