Ethical marketing yardstick

Maakte dit om het gesprek te faciliteren op het werk:

Uiteraard is de inhoud en volgorde van de blokjes discutabel – en dat is misschien wel precies de discussie die je wilt.

Index

About